Înscrieri învățământ primar

TELVERDE JUDEȚEAN
0800816232

Precizări

a) Învăţământul primar începe cu clasa pregătitoare. Înscrierea la clasa pregătitoare este obligatorie pentru copiii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
b) Ordinea înscrierii nu afectează admiterea copilului în clasa pregătitoare. Singurele criterii sunt cele din metodologie şi cele specifice.

Director,
Prof. N. Viusenco

În Proiectul Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 sunt propuse 6 clase/132 elevi.

Pe site-ul https://inscriere.edu.ro/ – a fost publicat formularul online care permite părinților să completeze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE CONSTITUIRE A FORMAȚIUNILOR DE STUDIU LA CLASA PREGĂTITOARE
Documente necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar
Criterii specifice
Program de înscriere în învățământul primar
O R D I N privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 și a Calendarului înscrierii
Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar
Circumscripții școlare, clasa pregătitoare-2022
Circumscripția
Școlii Gimnaziale ”Ștefan Bârsănescu” Iași