Bună ziua tuturor!

Mă numesc Antonio Siragusa şi sunt absolvent al Universităţii din Napoli, secţia de ştiinţe filologice. Cum mulţi dintre dumneavoastră ştiu deja, acum mă aflu în Şcoala “Ştefan Bârsănescu” din Iaşi ca profesor de limba italiană, fiind implicat totodată, împreună cu unii colegi de aici, în diverse proiecte educative privind educaţia ecologică şi civică.

Mă aflu aici ca urmare a implicării mele într-un proiect Comenius al Uniunii Europene, care presupune familiarizarea tinerilor absolvenţi cu mediul şcolar dintr-o ţară diferită de cea de origine. Eu, de exemplu, mi-am terminat studiile universitare în martie 2009.

Scopul prezenţei mele aici este de a realiza un schimb de experienţă la nivel cultural-lingvistic cu persoanele care lucrează sau studiează în această şcoală şi de a iniţia o discuţie pe subiectul Europei unite. Această temă are o valoare deosebită deoarece ne proiectează în sfera amplă a interculturalităţii şi a schimbului de oportunităţi, dincolo de graniţele propriilor noastre ţări. Totuşi, această idee nu trebuie să ne conducă spre uniformizare culturală; în ciuda unităţii socio-economico-politice europene, fiecare ţară trebuie să-şi păstreze tradiţiile sale autentice, stilul de viaţă şi limba.

Am hotărât să vin în România deoarece această ţară mi-a stârnit curozitatea. În mod particular, m-a atras faptul că ţara dumneavoastră se prezintă “ca o insulă de latinitate într-o mare slavă”, îmbinând într-un mod interesant elemente culturale occidentale şi orientale. În plus, România are o istorie recentă foarte interesantă şi diferită de cea din ţara mea. Italia a suferit de pe urma unei dictaturi fasciste teribile până în 1945, dar din acel an a devenit un stat liber şi democratic; România, pe de altă parte, a suportat o dictatură comunistă până acum doar douăzeci de ani. Prin urmare, eu sunt curios să înţeleg mai bine modul dumneavoastră de viaţă, aşa cum este acum, dar şi cum a fost înainte de această dată crucială a istoriei României, 1989.

Oricine este interesat de cultura ţării mele mă poate contacta. Voi fi fericit să vă ofer detalii pentru a vă ajuta să aflaţi mai multe despre Italia.

Pe lângă italiană, mai pot comunica în spaniolă (am fost în Spania ca student Socrates-Erasmus) şi în engleză.

Sunt sigur că experienţa acumulată în această şcoală se va dovedi a fi foarte utilă pentru mine şi sper că şi dumneavoastră vă veţi bucura de prezenţa mea aici.

Antonio Siragusa

[print_gllr id=1286]


Buongiorno a tutti!

Mi chiamo Antonio Siragusa e sono laureato in Filologia Moderna all’università di Napoli. Come molti di voi già sapranno, sto lavorando nella vostra scuola come professore di lingua italiana e come realizzatore, in collaborazione con alcuni colleghi, di progetti didattici su varie discipline, come l’educazione ambientale e l’educazione alla cittadinanza.

Sono qui come inviato dell’Unione europea nell’ambito di un progetto che si chiama “Comenius” e che consiste nello svolgere un’esperienza di lavoro in una scuola di un Paese differente dal proprio. Questo progetto è destinato ai giovani di tutt’Europa che hanno da poco terminato i propri studi universitari. Io, per esempio, ho terminato i miei studi universitari nel marzo del 2009.

Lo scopo di questa esperienza è quello di realizzare uno scambio culturale e linguistico tra me e le persone che studiano e lavorano in questa scuola , di avviare un confronto sull’idea dell’Europa unita: un’idea, a mio giudizio, di grande valore perché ci proietta in una dimensione più ampia e ricca, di interculturalità, di scambio e di opportunità al di là del territorio del nostro proprio Paese. Questa dimensione europea, tuttavia, non deve condurre ad un appiattimento e ad una uniformità culturale: anzi, pur nell’unità socio-politico-economica, ogni Paese deve conservare gelosamente le sue autentiche tradizioni, i suoi stili di vita e la sua lingua.

Ho deciso di venire in Romania perché è un Paese che ha sempre suscitato grande curiosità in me. In modo particolare, mi ha incuriosito il fatto che è il vostro Paese è “un’isola di latinità in un mare slavo” e rappresenta una interessante mescolanza di elementi culturali occidentali ed orientali. Inoltre, la Romania ha una storia recente molto interessante e diversa da quella del mio Paese. L’Italia ha subìto una terribile dittatura fascista fino al 1945, ma da quell’anno è diventato uno Stato libero e democratico. La Romania, invece, ha subìto la dittatura comunista fino a soli 20 anni fa e, pertanto, sono curioso di capire meglio com’è la vostra vita adesso e com’era prima di questa data cruciale della vostra storia, il 1989.

Chiunque abbia interesse o curiosità a scoprire degli aspetti della cultura del mio Paese, non esiti a contattarmi ed a farmi domande! Sarò ben felice di rispondervi e di aiutarvi a conoscere meglio l’Italia.

Oltre all’italiano, parlo anche lo spagnolo (ho vissuto in Spagna per un anno come studente Socrates-Erasmus) e l’inglese.

Sono sicuro che lavorare nella vostra scuola sarà un’esperienza formidabile e che avremo tante cose da condividere.

Antonio Siragusa


Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi
ora 9:00 Gruppo 1 - - -
ora 10:00 Gruppo 2 attività di progetto - -
ora 11:00 attività di progetto attività di progetto attività di progetto attività di progetto
ora 12:00 - attività di progetto Gruppo 2 Gruppo 3
ora 13:00 - Gruppo 1 Gruppo 3 -