Argument

În actualul context al politicii educaţionale din ţara noastră, problematica proiectării şi a managementului curriculumului reprezintă una de maxim interes, iar dezvoltarea şi perfecţionarea competenţelor în domeniu constituie mijlocul esenţial al eficientizării procesului de implementare a strategiei de descentralizare curriculară şi instituţională. Din această perspectivă, Simpozionul Judeţean Inovare în aplicarea curriculumului pentru susţinerea succesului școlar dorește să faciliteze schimbul de experienţă dintre cadrele didactice, în acest domeniu de referinţă, prin realizarea unui produs final care să se constituie ca un fundament metodologic, util, atât, managerilor şcolari, cât, şi cadrelor didactice.

Obiective urmărite

  • O1 Stimularea creativităţii cadrelor didactice în proiectarea şi aplicarea cu succes a curriculumului şcolar.
  • O2 Identificarea modelelor inovatoare în aplicarea curriculumului.
  • O3 Conştientizarea rolului de formator de competenţe, atitudini şi valori al cadrului didactic în cadrul educativ – formativ modern.
  • O4 Exemplificarea unor modele manageriale privind asigurarea calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar.
  • O5 Valorificarea unor alternative educaţionale, aplicabile în contextul transformărilor actuale ale învăţământului românesc.

Organizator

Școala Gimnazială “Ștefan Bârsănescu”, Iași