Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu” a fost înfiinţată în anul 1992, ca răspuns la solicitarea comunităţii de a şcolariza elevii circumscripţiei într-un local nou, corespunzător populaţiei şcolare în creştere.

stefan_barsanescuDin anul 1994 şcoala poartă numele unuia dintre cei mai însemnaţi dascăli pe care i-a avut Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaşi, Ştefan Bârsănescu, personalitate de primă mărime a pedagogiei româneşti.

La scurt timp după înfiinţare, Şcoala “Ştefan Bârsănescu” şi-a definit personalitatea. An de an, dascălii Şcolii “Ştefan Bârsănescu” au ridicat prestigiul acesteia prin calitatea actului instructiv-educativ desfăşurat. Activitatea colectivului didactic şi rezultatele elevilor au însemnat deopotrivă dăruire, exigenţă, performanţă.

După 20 de ani de existenţă, şcoala are un palmares de succese:

 • Elevii participanţi la etapa naţională a olimpiadelor de geografie (în 1998 şi 1999), limba română (în 2001 şi în 2006), cultură civică (în 2009 şi 2010), educaţie tehnologică (în 2007) şi la Concursul naţional “Mihai Eminescu” (în 2003) au obţinut menţiuni.
 • Numeroase premii şi menţiuni la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare pe discipline de învăţământ (limba română, matematică, fizică, istorie, geografie, cultură civică, informatică, chimie, religie), şi la concursurile şcolare “Florica T. Câmpan”, “Ştefan Procopiu”, “Petru Poni”.
 • Primele locuri ocupate la olimpiada sportului şcolar de către echipele de baschet, gimnastică şi volei ale şcolii (1997 – 2008).
 • Rezultate foarte bune la examenele de evaluare naţională (procent de promovabilitate peste 97%, începând cu anul 2009, procent de 100%, în anul şcolar 2012-2013) şi la admiterea în liceu (toţi absolvenţii au fost integraţi în ciclul de învăţământ liceal).
 • Conturarea unor formaţii artistice de valoare: trupa de păpuşari, echipe de dansuri populare, echipele de dans modern şi sportiv, cu o prezenţă permanentă la toate sărbătorile oraşului.
 • Crearea unei tradiţii a revistelor şcolare de calitate: în anul şcolar 2011-2012, s-au obţinut următoarele premii: premiul I la concursul judeţean al revistelor şcolare pentru revista şcolii, intitulată „Culorile cuvintelor”, premiul al II-lea la acelaşi concurs pentru revista „Paşi spre creativitate”, realizată de cadrele didactice ale şcolii participante la proiectul ISJ Imaginaţie şi creativitate, premiul special pentru revista „Parlament Junior”, realizată de Consiliul elevilor şcolii. În anul şcolar 2012-2013, revista şcolii, „Culorile cuvintelor”, a obţinut din nou premiul I la concursul judeţean al revistelor şcolare.
 • Implicarea şcolii în proiecte şi parteneriate educative la nivel european, naţional şi local.

Proiecte şi programe europene:

 1. BEGA – Counselling and guidance as necessary conditions in gifted education – Comenius1 – proiect de dezvoltare şcolară
 2. Looking at Europe – Comenius 1 –  proiect şcolar
 3. TEPEE – Towards a European Portfolio for Environmental Education – Comenius 3 Network
 4. Insula Europae – Comenius 2.1 – partener al Grupului Şcolar Tehnic de Transporturi CFR, Iaşi (coordonatorul din România);
 5. Les espaces verts – le miroir de l’action humaine, proiect Comenius bilateral (2010-2012)
 6. L’école et la communauté pour une citoyenneté active, vizită de sudiu organizată la Şcoala “Ştefan Bârsănescu”, Iaşi, cu participanţi din 5 ţări europene: Franţa, Spania, Portugalia, Italia, Turcia (2011)
 7. Asistent de limbă Comenius în anii 2002-2003, 2009-2010 şi 2013-2014
 8. Programul Comenius 2.2 C şi vizite de studiu în cadrul programului transversal:
  • prof. Kelemen Iuliana Odile, British Life, Language and Culture, iunie-iulie 2002, UK;
  • prof. Istrimschi Ariadna, How to be a Teacher in a Europe of Human Rigths, aprilie-mai 2002, Porto, Portugalia;
  • prof. Chifu Cecilia, L’éducation aux et par médias grâce à l’utilisation du multimédia, octombrie 2001, Ostande, Belgia;
  • prof. Culac Tamara, MUSA – Multimédia aus service de l’apprentissage, mai 2002, Poitiers, Franţa;
  • prof. Istrimschi Ariadna, European Digital Portfolio for the Evaluation of Educators, martie 2005, Nicosia, Cipru;
  • prof. Pârvu Luiza, Language and Methodology for Secondary School Teachers of English, martie 2006, Plymounth, UK;
  • prof. Hârţan Rodica, Stratégies et pratiques de classe pour les 10-16 ans (Comment motiver le jeune public), iulie 2006, Paris, Franta;
  • prof. Chifu Cecilia, Le jardin monument vivant. Pedagogie du patrimoine des jardins en Europe, Palermo, Italia, octombrie 2007;
  • prof. Chifu Cecilia: Ecole militante: valoriser, diffuser, exister, vizită de studiu în cadrul programului Transversal, mai 2009,Altamura, Italia;
  • prof. Cătălina Ciobanu, Science and art. So different, so similar, iunie 2011, Spania;
  • prof. Tamara Culac, Matheu – Identificaton, motivation and support of mathematc talents in European schools, iulie 2011, Cipru;
  • prof. Ariadna Istrimschi, Implementing and evaluating sustainable quality management systems in schools, vizită de studiu, septembrie 2011, Straubing, Germania;

Ca o încununare a rezultatelor deosebite în activitatea de cooperare europeană, Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu” a obţinut titlul de Şcoală Europeană la ediţiile din 2004, din 2007 şi din 2012.

[print_gllr id=1373]

 Proiecte cu impact în comunitate în care şcoala a fost coordonator sau partener:

 • Proiectul de prevenire a consumului de droguri Necenzurat (2009-2010), proiect organizat de MECTS şi Agenţia Naţională Antidrog;
 • Proiectul Siguranţa pentru toţi (2005-2006, 2011-2012);
 • Green Project – Să creştem responsabili împreună – Youth in Action Programme –  în parteneriat cu AIESEC (2007-2008);
 • Proiectul  eTwinning – Environmental and cultural education in the local or regional horizon (2009-2010);
 • Mind Mosaic (organizatori – Comisia Europeană, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Asociaţia Generation Europe) (2009-2010);
 • Bunici şi nepoţi (2006 – prezent), proiect de voluntariat coordonat de şcoală;
 • Nu fi spectator! VOLUNTARiaza!, finantat de Comisia Europeana prin programul Tineret in Actiune, Actiunea 1.2 – Initiative ale tinerilor, partener (2011-2012);
 • Educaţia pentru democraţie, iniţiat de Consiliul elevilor din Şcoala „Ştefan Bârsănescu”, proiect realizat în parteneriat cu Şcoala “Ion Creangă”, Tg. Frumos;
 • Proiectul MaST NetworkingCalitate în dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii (2012-2013), proiect coordonat de ISJ Iaşi, şcoala a obţinut titlul de Şcoală MaST-TOP.

Activitatea colectivului, rezultatele elevilor, dotarea şcolii şi oferta educaţională au atras, an de an, părinţi şi copii către Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu”, Iaşi.

Din septembrie 2012, Grădiniţa cu program normal nr. 13 a fost integrată Şcolii Gimnaziale „Ştefan Bârsănescu”, Iaşi.

 Specificul şcolii

 Şcoala “Ştefan Bârsănescu” este şcoala “porţilor” deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie. În şcoala noastră este asigurat climatul favorabil formării şi dezvoltării personalităţii elevului, armonizării relaţiilor interumane. Şcoala noastră promovează o educaţie a succesului prin punerea în accord a valorilor tradiţionale cu cele ale societăţii democratice europene. Se urmăreşte formarea unei atitudinii responsabile faţă de educaţie, consilierea şi orientarea elevilor pentru autocunoaştere şi dezvoltarea carierei, dezvoltarea la elevi a competenţelor de comunicare şi a abilităţilor IT.

 Valori europene promovate în şcoală: egalitatea şanselor, solidaritate, respectarea drepturilor omului.

 Resurse umane

    În anul şcolar 2020-2021, la Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu” sunt înscrişi 1348 de elevi, din care:

 •  85 copii în învăţământul preşcolar (4 grupe);
 • 780 elevi în învăţământul primar (25 clase);
 • 483 elevi în învăţământul gimnazial (16 clase).

 

Procesul instructiv-educativ este asigurat de către 66 cadre didactice, majoritatea titulare, dintre care:

 • 4 cu doctorat;
 • 42 cu gradul didactic I;
 • 8 cu gradul didactic II;
 • 10 cu definitivat;
 • 2 debutanţi.

Personalul şcolii este alcătuit şi din:

 • personal didactic auxiliar: 7 posturi;
 • personal nedidactic: 12 posturi.

 

 Resurse materiale

          Resursele materiale ale Şcolii “Ştefan Bârsănescu” sunt reprezentate de

Corp de clădire şcoală care cuprinde:

 • 33 săli de clasă conectate la Internet, dotate cu mobilier ergonomic, echipamente educaționale;
 • un laborator de informatică dotat cu 33 calculatoare conectate la Internet;
 • laboratoare pentru fizică, chimie şi biologie;
 • cabinet psihologic;
 • cabinet medical;
 • cinci cabinete metodice;
 • bibliotecă cu 18 536 volume; fondul de carte a fost îmbogăţit cu ajutorul Asociaţiei părinţilor şi din surse bugetare;
 • sală pentru gimnastică şi activităţi sportive pentru clasele primare;
 • aparatură didactică, dotări suplimentare în sălile de clasă (biblioteci, table magnetice, aparatură audio-video, TV etc);

Sală de sport multifuncţională dotată pentru baschet şi volei;

Două terenuri de sport amenajate pentru baschet, handbal şi fotbal;