Proiect educativ – Activități extracurriculare

I. Titlul proiectului: Limba română, floare de suflet…

Ediţia I
Tipul :   Proiect  interjudețean
Instituția coordonatoare: Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu”, Iași
Coordonator proiect: Profesor Maria Apetroaiei
Perioada:  15.10.2013 –  15.10.2014
Domeniul: Educație  inter și multiculturală
Parteneri:

  • Inspectoratul Școlar Județean, Iași
  • Asociația Culturală ProBasarabia și Bucovina, filiala „Constantin Stere”, Iași
  • Biserica „Sf. Cuvioasa Parascheva”, Iași
  • Biblioteca județeană „Gh. Asachi ”, Iași sau Biblioteca univ. Mihai Eminescu, Iași
  • Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași
  • Școala Gimnazială Gârbești, Iași
  • Școala Specială „Constantin Păunescu”, Iași
  • Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Tg. Neamț

Scop:

Proiectul „Limba română, floare de suflet…” urmărește stimularea capacităților de comunicare interpersonală prin activități educative extracurriculare și a respectului pentru valori

Obiective:

 1. Educația estetică prin stimularea gândirii reflexive critice, cultivarea respectului și a prețuirii   față de artă, dezvoltarea creativității și a autoevaluării prin raportare la valorile culturii

2. Transdisciplinaritatea și cultivarea interesului pentru dezvoltarea multilaterală a personalității elevilor prin activități extracurriculare

3. Stabilirea unor relații de prietenie și dezvoltarea capacităților de interrelaționare, cu elevi și cadre didactice din alte instituții de învățământ , valorizarea participării la munca în echipă

4. Cunoașterea de către elevi a unor elemente de cultură, civilizație și religie  specifice poporului român, precum și a unor personalități ale culturii și literaturii contemporane

5. Dezvoltarea capacității de comunicare a elevilor, prin susținerea deschisă, clară și coerentă a propriilor idei și convingeri precum și stimularea încrederii în propriile resurse interioare

 Grupul țintă:  Elevii  cuprinși în activitățile desfășurate în cadrul proiectului de fiecare școală parteneră

Beneficiari: Alți elevi, cadre didactice și  părinți

Resurse:

a) Umane:

Echipa de implementare a proiectului:

Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” – Iași Școala Gimnazială „Ion Creangă” – Iași Școala Gimnazială „Constantin Păunescu” – Iași Școala Gimnazială Gîrbești – jud. Iași
Maria Apetroaiei – coordonator proiect Nicoleta- Cristina Crețu Sorin–Gabriel Dănilă Lăcrămioara Bălășcău
Ariadna Istrimschi Elena Tomulesei Maria Condrea Bujan Liliana
Cecilia Chifu Adriana Munteanu Silvia Gramaticu Nana Popescu
Lăcrămioara Maxim Bibliotecar : Georgeta Tudora Simona Bura Vasile Popescu
Ileana Savinescu Prof. psihopedagog Cristina Apopuțoaea Țîru Mihaela
Ioana Stănescu
Silvia Enache
Ionela Stătescu
Mariana Ivanciu
Monica Grădinaru
Alina Călin
Smaranda Ghiță
Prof. Psihopedagog: Ana-Maria Gheorghiu
Doina Stanciu
Maria Dornescu
Cătălina Doroșincă
Bibliotecar : Corina Popescu
Ing. sistem : Cristina Aldea

b) materiale: Casete audio, albume, filme, afișe, postere, cărți, foi de desen și alte materiale

c) de timp: conform planificării activităților (una sau două activități pe lună)

d) financiare: autofinanțare si implicarea ocazională a Comitetului de părinți din Școlile partenere

Evaluare: imediată și finală prin recitări, dramatizări, compuneri, desene și alte produse prezentate în spectacole și expoziții

Mediatizare : revista școlii, www.didactic.ro, mass-media locală, revista „Dor de Basarabia”

Diseminare: Elevii vor relaționa cu alți colegi din școlile partenere, vor lucra în echipă, vor prezenta spectacole în comun

Sustenabilitate: Proiectul are sustenabilitate, unele produse pot fi valorificate (ouă încondeiate, felicitări, mărțișoare, produse  tradiționale)

Datele de contact ale coordonatorului proiectului:
Maria Apetroaiei | Tel. școală: 0232/218.060 | Tel. Mobil: 0728547653 | e-mail: maria_apetroaiei@yahoo.com

Activități desfășurate în cadrul proiectului