Acasa

1. TELEFON VERDE – MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII – EVALUARE NAȚIONALĂ 0800801100
2. TELEFON VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI – EVALUARE NAȚIONALĂ 0800816232

Înscrierea în învățământul primar 2022

Lista funcțiilor din Școala Gimnazială ”Ștefan Bârsănescu” Iași la 30 septembrie 2022

Declarații de avere/interese

Școala Gimnazială ”Ștefan Bârsănescu” Iași

_DSC8758

Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu” a fost înfiinţată în anul 1992, ca răspuns la solicitarea comunităţii de a şcolariza elevii circumscripţiei într-un local nou, corespunzător populaţiei şcolare în creştere.

stefan_barsanescuDin anul 1994 şcoala poartă numele unuia dintre cei mai însemnaţi dascăli pe care i-a avut Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaşi, Ştefan Bârsănescu, personalitate de primă mărime a pedagogiei româneşti.

La scurt timp după înfiinţare, Şcoala “Ştefan Bârsănescu” şi-a definit personalitatea. An de an, dascălii Şcolii “Ştefan Bârsănescu” au ridicat prestigiul acesteia prin calitatea actului instructiv-educativ desfăşurat. Activitatea colectivului didactic şi rezultatele elevilor au însemnat deopotrivă dăruire, exigenţă, performanţă.

După 30 de ani de existenţă, şcoala are un palmares de succese:

 • Elevii participanţi la etapa naţională a olimpiadelor de geografie (în 1998 şi 1999), limba română (în 2001 şi în 2006), cultură civică (în 2009 şi 2010), educaţie tehnologică (în 2007) şi la Concursul naţional “Mihai Eminescu” (în 2003) au obţinut menţiuni.
 • Numeroase premii şi menţiuni la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare pe discipline de învăţământ (limba română, matematică, fizică, istorie, geografie, cultură civică, informatică, chimie, religie), şi la concursurile şcolare “Florica T. Câmpan”, “Ştefan Procopiu”, “Petru Poni”.
 • Primele locuri ocupate la olimpiada sportului şcolar de către echipele de baschet, gimnastică şi volei ale şcolii (1997 – 2019).
 • Rezultate foarte bune la examenele de evaluare naţională (procent de promovabilitate peste 97%, începând cu anul 2009, procent de 100%, în anul şcolar 2012-2013) şi la admiterea în liceu (toţi absolvenţii au fost integraţi în ciclul de învăţământ liceal).
 • Conturarea unor formaţii artistice de valoare: trupa de păpuşari, echipe de dansuri populare, echipele de dans modern şi sportiv, cu o prezenţă permanentă la toate sărbătorile oraşului.
 • Crearea unei tradiţii a revistelor şcolare de calitate: începând cu anul şcolar 2011-2012, s-au obţinut următoarele premii: premiul I la concursul judeţean al revistelor şcolare pentru revista şcolii, intitulată „Culorile cuvintelor”, premiul al II-lea la acelaşi concurs pentru revista „Paşi spre creativitate”, realizată de cadrele didactice ale şcolii participante la proiectul ISJ Imaginaţie şi creativitate, premiul special pentru revista „Parlament Junior”, realizată de Consiliul elevilor şcolii. În anul şcolar 2018-2019, revista şcolii, „Culorile cuvintelor”, a obţinut din nou premiul I la concursul judeţean al revistelor şcolare.
 • Implicarea şcolii în proiecte şi parteneriate educative la nivel european, naţional şi local.

Ca o încununare a rezultatelor deosebite în activitatea de cooperare europeană, Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu” a obţinut titlul de Şcoală Europeană la ediţiile din 2004, din 2007 şi din 2012.

Activitatea colectivului, rezultatele elevilor, dotarea şcolii şi oferta educaţională au atras, an de an, părinţi şi copii către Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu”, Iaşi.

Din septembrie 2012, Grădiniţa cu program normal nr. 13 a fost integrată Şcolii Gimnaziale „Ştefan Bârsănescu”, Iaşi.1020x400_0012__DSC87202

 Specificul şcolii

 Şcoala “Ştefan Bârsănescu” este şcoala “porţilor” deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie. În şcoala noastră este asigurat climatul favorabil formării şi dezvoltării personalităţii elevului, armonizării relaţiilor interumane. Şcoala noastră promovează o educaţie a succesului prin punerea în accord a valorilor tradiţionale cu cele ale societăţii democratice europene. Se urmăreşte formarea unei atitudinii responsabile faţă de educaţie, consilierea şi orientarea elevilor pentru autocunoaştere şi dezvoltarea carierei, dezvoltarea la elevi a competenţelor de comunicare şi a abilităţilor IT.

 Valori europene promovate în şcoală: egalitatea şanselor, solidaritate, respectarea drepturilor omului.

 Resurse umane

    În anul şcolar 2022-2023, la Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu” sunt înscrişi 1315 elevi, din care:

 •  76 copii în învăţământul preşcolar (4 grupe);
 • 718 elevi în învăţământul primar (26 clase);
 • 521 elevi în învăţământul gimnazial (18 clase).

Procesul instructiv-educativ este asigurat de către 66 cadre didactice, majoritatea titulare, dintre care:1020x400_0007__DSC8795

 • 4 cu doctorat;
 • 42 cu gradul didactic I;
 • 8 cu gradul didactic II;
 • 10 cu definitivat;
 • 2 debutanți.

Personalul şcolii este alcătuit şi din:

 • personal didactic auxiliar: 7 posturi;
 • personal nedidactic: 12 posturi.

 Resurse materiale

          Resursele materiale ale Şcolii “Ştefan Bârsănescu” sunt reprezentate de

Corp de clădire şcoală care cuprinde:

 • 33 săli de clasă conectate la Internet, dotate cu mobilier ergonomic și echipamente educaționale;
 • 1020x400_0001__DSC8881

 • un laborator de informatică dotat cu 35 de calculatoare conectate la Internet
 • laboratoare pentru fizică, chimie şi biologie;
 • cabinete pentru limba engleză şi limba franceză;
 • un cabinet pentru limba germană;
 • cabinet psihologic;
 • cabinet medical;
 • cinci cabinete metodice, utilate cu calculatoare, xerox;
 • bibliotecă cu 18 536 volume; fondul de carte a fost îmbogăţit cu ajutorul Asociaţiei părinţilor şi din surse bugetare;
 • sală pentru gimnastică şi activităţi sportive pentru clasele primare;
 • aparatură didactică, dotări suplimentare în sălile de clasă (biblioteci, table magnetice, aparatură audio-video, calculatoare etc);

Sală de sport multifuncţională dotată pentru baschet şi volei;

Două terenuri de sport amenajate pentru baschet, handbal şi fotbal;